DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

LẮP ĐẶT BỘ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT

LẮP ĐẶT BỘ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC THỊNH VƯỢNG Hình ảnh dự án cung cấp bộ dây chuyền sản xuất tương ớt tự động tốc độ cao 1. Dây chuyền sản xuất tương ớt đã thay đổi quy trình xử lý truyền thống từ chế biến nguyên liệu thô sang chế biến tự động. Hệ thống sản xuất cơ bản gồm có: thiết bị chiết rót, …